Juridisch

RICOH GR deeply respects your privacy and your right to control personal data. Certain cookies are necessary for ricohgr.eu to properly function. Find details about the policies and conditions that apply to your purchase of GR products from ricohgr.eu.

    Categorieën

  • Voorwaarden
  • Privacybeleid
  • Cookiebeleid
  • Export Policy

Gegevensbescherming en privacybeleid

Cookiebeleid

Ons cookiebeleid

Klanten zonder de benodigde toestemming van de buitenlandse overheid van Japan of van de gerelateerde buitenlandse overheid mogen niet alle of een deel van de op deze site geplaatste producten direct of indirect exporteren.
Klanten dienen zich ook te houden aan alle Amerikaanse of andere export- en herexportbeperkingen die van toepassing kunnen zijn.

Gebruik het product niet voor militaire doeleinden zoals de ontwikkeling van kernwapens, biologische wapens, chemische wapens, massavernietigingswapens zoals raketten (“WMD”) en andere conventionele wapens.
Het is ook verboden om te verstrekken (inclusief export) aan een derde die het hierboven genoemde doel heeft.